Rok 2013

 

Akcie realizované v rámci projektu EU  Škola nás baví – rok 2013

 

 Január:                 Beseda Ako sa žilo kedysi  foto

 Február:               Výstava   Zbierka historických predmetov  foto

                             Výstava   Pamiatky minulosti v našich rodinách  foto

                             Výstava Príbeh starej fotografie  foto

                             Worshop  Stretneme sa v knižnici 3  foto

                              Študijno-poznávacia cesta pre odborných pracovníkov  foto

 Marec:                  Výstava Marec mesiac knihy  foto

                             Workshop  Veľká noc ide  foto

                             Výstava workshopu  Veľká noc ide  foto

 Apríl:                    Súťaž Naše Slovensko  foto

                             Workshop   Naučme žiakov starať sa o zeleň  foto

                             Eko exkurzia  foto

                             Súťaž  Ty vieš ja viem  foto

                             Worshop  Stretneme sa v knižnici 4

 Máj:                      Exkurzia Život na farme

                             Exkurzia: Život na hrade  foto

                             Exkurzia  Za pamätihodnosťami nášho regiónu  foto

                             Exkurzia  Región Kysuce- príroda  foto

                             Vystúpenie Rozprávka a piesne ( ang)  foto

                             Vystúpenie  Malí umelci  foto

                             Súťaž Jedna, dva, tri  foto

                             Worshop  Hráme sa s hlinou 1  foto

                             Workshop Stretneme sa v knižnici 5

                             Súťaž  Z každého rožka troška  foto

                             Výstava  Čo sme upiekli  foto

 Jún:                      Workshop: Naučme žiakov starať sa o kvety a zeleň 

                             Exkurzia: Povesti o hradoch a zámkoch  foto

                             Exkurzia: Kultúrne a prírodné dedičstvo Slovenska  foto

                             Súťaž- Netradičné športy  foto

                             Súťaž  Vybíjaná

                             Ročníkový projekt:  Staráme sa o naše škrečky a rybičky  foto
                                                                       Fialky
                                                                       Jarné kvety
                                                                       Pestujeme bylinky  foto  , Život na hrade  foto
                                                                       Meteorológia:
Pozorovanie počasia a predpoveď počasia
                                                                       Slovensko
                                                                       Roboty

                             Súťaž: Cezpoľný beh  foto


September:          exkurzia- Banská Štiavnica a okolie 1.3  foto   

 Október:               Vychádzka Náučný chodník Radoľa  foto

                             Beseda s odborníkom na kultúrne pamiatky  foto

                             Súťaž Netradičné športy - minigolf  foto

                             Workshop Hráme sa s hlinou 2  foto

 November:           Výstava workshopu Hráme sa s hlinou  foto        

                             Súťaž  Let´s play- Scrabble

                             Workshop Drôtujeme ovocie  foto

                             Výstava workshopu Drôtujeme ovocie  foto

                             Beseda s ornitológom- fotografom

 December:            Beseda : Autor rozprávok

                             Workshop: Stratégia vyučovania mladších a starších žiakov  foto

                             Akadémia pre žiakov: Our diary from London  foto

                             Súťaž Dopraváčik  foto

                             Súťaž Ryby, rybky, rybičky!!!