Testovanie 5-2018 - výsledky


Základné údaje / Predmety

MAT

SJL

Počet testovaných žiakov školy

21

21

Maximálny počet bodov v teste

30

30

Priemerný počet bodov školy

18,5

16,8

Priemerný počet bodov v rámci SR

17,8

17,5

Priemerná úspešnosť školy (v %)

61,6

56,0

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer (v %)

59,3

58,4

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %)

2,3

-2,4