Our projects (9.th class)

Žiaci 9. ročníka vypracovali projekty na témy, ktoré si sami vybrali. Niektorí pracovali v skupinách, iní zase sami. Cieľom týchto projektov v digitálnej forme bolo zosumarizovať všetky poznatky z Anglického jazyka, ktoré si osvojili na základnej škole. Pracovali na nich na hodinách Aj, kde ich následne aj prezentovali.  Tu si ich môžete pozrieť. Prezentácie sú uvádzané v pôvodnom stave, t.j. bez opravy....

Práce žiakov: