Zamestnanci v roku 2021/2022

VEDENIE ŠKOLY

Hromádka Vladimír, Mgr.

Riaditeľ školy
riaditelstvo@zsradola.edu.sk
Dejepis - Zemepis
pôsobí od roku 2012

Ščambová Lenka, Mgr.

Zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ
zsradola@zsradola.edu.sk
Dejepis - Občianska výchova - Ruský a nemecký jazyk
pôsobí od roku 2013

Obernauerová Jana, Ing.

Výchovná poradkyňa
Technická výchova - Fyzika
pôsobí od roku 2008

Gregová Ivana, Mgr.

Nemecký jazyk - Biológia
Špeciálny školský pedagóg

Dudková Mária

Predsedníčka ZO OZ

Kekelyová Tatiana, Mgr.

Vychovávateľka v ŠKD

Pečalková Andrea

Vychovávateľka v ŠKD
 
 

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

1. - 4. ROČNÍK

Wágnerová Magdaléna, Mgr.

triedna učiteľka: I. A
wagnerovamagdalena@gmail.com

1. - 4. ročník

 Ševecová Janka, Mgr.

triedna učiteľka: II. A 
janasevecova@centrum.sk

1. - 4. ročník

 Hlatká Eva, Mgr.

triedna učiteľka: III. A 
evahlatka@gmail.com

1. - 4. ročník

Kubalová Mária, Mgr.

triedna učiteľka: IV. A 
1. - 4. ročník

 

Mičicová Zuzana, Mgr.

pedagogický asistent 

Remišová Jana, Mgr.

pedagogický asistent

 Všetička Marek, Ing.

pedagogický asistent

 


5. - 9. ROČNÍK

Frndová Žifčáková Eva, Mgr.

triedna učiteľka: V. A

Anglický jazyk

 Dubačová Miriam, Mgr.

triedna učiteľka: VI. A

Matematika

 Gregová Ivana, Mgr.

triedna učiteľka: VII. A
ivana.gregova423@gmail.com

Nemecký jazyk - Biológia

Berešíková Gabriela, Ing.

triedna učiteľka: VIII. A
beresikova@gmail.com

Anglický jazyk - Chémia

Zipserová Slávka, Mgr.

triedna učiteľka: IX. A
zipserova.slavka@centrum.sk

Slovenský jazyk - Etická výchova
 
Palúchová Iveta, RNDr.

Matematika - Zemepis

Gažová Blažena, PaedDr.

Biológia - Chémia

Kačeriaková Daša, Mgr.

Náboženská výchova

 


Svrčková Darina

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ

Učiteľka:  II. trieda

Húšťavová Katarína

Triedna učiteľka:  I. trieda

Jankovičová Katarína

Učiteľka:  I. trieda

Kultanová Michaela, Bc.

Triedna učiteľka:  II. trieda


 

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

Bírová Anna

Ekonómka
zsradola@zsradola.edu.sk

Andelová Zlatica, Mgr.

Vedúca ŠJ

Jarošíková Jana

Hlavná kuchárka

Berešíková Ľubomíra

Kuchárka

Vlčková Mária

         Kuchárka MŠ

Kováčiková Emília

Pomocná kuchárka

Brisudová Anna

Upratovačka

Pilátová Emília

Upratovačka

Hmirová Marta

Upratovačka, školníčka MŠ

Mozol Július

Školník, údržbár