Úspechy našich žiakov v šk. roku 2007/2008

Žiaci našej školy sa počas školského roku zúčastňujú rozných súťaži a tú sú ich výsledky a úspechy za rok 2007/2008

Súťaž nefajčiarskych tried – 3. ročník projektu (24. 05. 2008)
Žiaci 9.A triedy – 3. miesto

Orientačný beh – krajské kolo (14. 05. 2008)
Kuriak Jakub (9.A) – 1. miesto

Beh oslobodenia KNM : XIV. ročník (30. 04. 2008)
Holtan Matúš (5.B) – 1. miesto
Žúborová Kristína (7.r.) – 1. miesto
Žúbor Patrik (7.r.) – 1. miesto
Kubíková Nikola (9.A) – 1. miesto

Stolný tenis – krajské kolo (16. 04. 2008)
Družstvo: Ševec Mikuláš (7.ročník), Ševec Jakub (3.ročník), Špila Marián (8.A),
                  Palúch Lukáš (6.ročník) – 6. miesto

Fyzikálna olympiáda 49. ročník (kategória E) - krajské kolo (16. 04. 2008)
Ozaniak Juraj (9.A) - 17. miesto
Jendryščík Peter (9.A) - 17.miesto

Matematická olympiáda – okresné kolo (09. 04. 2008)
Jendryščík Ľuboš (7.r.) – 2. miesto
Ševec Mikuláš (7.r.) – 6. miesto
Jendryščík Adam (8.A) – 1. miesto
Svrčková Monika (8.A) – 3. miesto
Ozaniak Juraj (9.A) – 10. miesto

Biologická olympiáda – Poznaj a chráň – okresné kolo (08. 04. 2008)
Kováčová Katarína (6.r.) – 4. miesto

Vybíjaná dievčat - okresné kolo (02. 04. 2008)
Mladšie dievčatá - 3. miesto

Matematická pytagoriáda – okresné kolo (01. – 02. 04. 2008)
Jakubík Martina (5.A) – úspešný riešiteľ
Kubíková Miriam (5.B) – úspešný riešiteľ
Mikoláška Richard (5.B) – úspešný riešiteľ
Sovíková Mária (6.r.) – úspešný riešiteľ
Ševec Mikuláš (7.r.) – 1. miesto
Mrvečková Denisa (7.r.) – 3. miesto
Jendryščík Adam (8.A) – úspešný riešiteľ
Karabinošová Jana (8.B) – úspešný riešiteľ

Geografická olympiáda – krajské kolo (27. 03. 2008)
Ševec Mikuláš (7.r) - 10. miesto
Jendryščík Ľuboš (7.r) - 10.miesto

Fyzikálna olympiáda 49. ročník - okresné kolo (19. 03. 2008)
Ozaniak Juraj (9.A) - 1. miesto
Jendryščík Peter (9.A) - 3.miesto
Jendryščík Adam (8.A) - 2. miesto
Sovík Tibor (8.A) - 3.miesto
Birošíková Ivana (8.A) - 4. miesto
Repkovská Martina (8.A) - 6.-7. miesto
Mikoláš Dušan (8.A) - 6.-7. miesto

Súťaž v plávaní- regionálne kolo (28. 02. 2008)
Dubeň Martin (7. ročník) - 4. miesto

Stolný tenis – okresné kolo (13. 02. 2008)
Družstvo: Ševec Mikuláš (7.ročník), Ševec Jakub (3.ročník), Špila Marián (8.A),
                  Palúch Lukáš (6.ročník) – 1. miesto

Geografická olympiáda - okresné kolo (12. 02. 2008)
Mikuláš Ševec (7.ročník) - 3. miesto
Jendryščík Ľuboš (7.ročník) - 4. miesto
Jendryščík Adam (8.A)- 2. miesto
Sovík Tibor (8.B) - 5. miesto
Ozaniak Juraj (9.A) - 2. miesto
Trnovská Dominika (9.A) - 8. miesto

Plávanie – okresné kolo (07. 02. 2008)

100 m prsia

Dubeň Martin (7.ročník) - 1. miesto

Dubeň Braňo (4.ročník) - 2. miesto

100 m znak

Dubeň Martin (7.ročník) - 1. miesto

Dubeň Braňo (4.ročník) - 2. miesto

Rastliny a živočíchy našich lesov – 1. kolo (január 2008) – prírodovedná súťaž
Družstvo Včielky: Sýkorová Martina (5.A), Janíčková Natália (5.A),
                           Lachmanová Timea (5.A) – 1. miesto

Matematická olympiáda – okresné kolo MOZ 5 (23. 01. 2008)
Janíčková Natália (5.A)– 5. miesto
Kubíková Miriama (5.B) – 6. miesto
Jakubík Martin (5.A) – 13. miesto

Halový futbal (15. 01. 2008)
Družstvo chlapcov – 2. miesto

Súťaž vo futbale - regionálne kolo (10. 11. 2007)
ZŠ Zborov nad Kysucou : ZŠ Radoľa (4 : 1) – 2. miesto

Šachový turnaj- okresné kolo (09. 11. 2007)
Družstvo chlapci: Jendryščík Peter (9.A), Jendryščík Adam (8.A),
                               Jendryščík Ľuboš (7.ročník) – 2.miesto

Súťaž vo futbale – okresné kolo (25. 10. – 26. 10. 2007)
Celkové poradie: ZŠ Radoľa – 1. miesto

Cezpoľný beh – okresné kolo (24. 10. 2007)

Kategória žiaci:

Kategória žiačky:

Ozaniak Juraj (9.A)

3. miesto

Kubíková Nikola (9.A)

2. miesto

Kuriak Jakub (9.A)

7. miesto

Žúborová Kristína (7.ročník)

3. miesto

Drnda Michal (8.A)

8. miesto

Šidlová Andrea (6.ročník)

4. miesto

Družstvá:

Družstvá:

ZŠ Radoľa

3. miesto

ZŠ Radoľa

1. miesto

Hľadáme nového Jozefa Plachého – bežecká súťaž - celoslovenské finále (16. 09. 2007)
Patrik Žúbor (7. ročník) - 11. miesto

Bežecká súťaž Poľsko – Rádioorientačný beh (11. – 16. 09. 2007)
Jakub Kuriak (9.A) – 1. miesto

Hľadáme nového Jozefa Plachého – bežecká súťaž - regionálne kolo  (jún 2007)

Patrik Žúbor

(6. ročník)

- 2. miesto