Úspechy našich žiakov v šk. roku 2017/2018

Ďakujeme všetkým žiakom za ich zodpovednú prípravu na súťaže a reprezentáciu svojich tried a našej základnej školy v školskom roku 2017/2018. Víťazom blahoželáme. Ďakujeme i všetkým pedagógom, ktorí žiakov na súťaže pripravovali.

TALENTY  2018

CVČ v Kysuckom Novom Meste ocenilo za úspešné riešenie úloh v okresných súťažiach žiakov našej školy:

Matematická olympiáda:                                           Filip Višňák 5. A, Patrik Šustek 9. A

Pytagoriáda:                                                            Pečalka Juraj 8. A

Fyzikálna olympiáda:                                                Patrik Šustek 9. A, Nikola Sýkorová 8. A

Olympiáda z anglického jazyka:                                Balík Samuel 6. A

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry:           Rebeca Rebrošová 9. A

Geografická olympiáda:                                            Juraj Pečalka 8. A

Biologická olympiáda:                                               Nikola Sýkorová 8. A, Petra Jančiová, 8. A

 

Kultúra a umenie 

Obvodné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

-  reprezentovali nás Rebeca Rebrošová  9. A – 2. miesto, žiačkupripravovala p. uč. Zipserová

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

- recitačná súťaž

I. kategória 1. – 4. ročník

poézia

1. miesto - Nella Višňáková 2. A - postup do okresného kola

2. miesto - Elissa Sládeková, 3. A

3. miesto - Natália Mrvečková, 3. A

- próza

1. miesto - Alžbeta Jarošová, 4. A - postup do okresného kola

2. miesto - Kristína Kapliková, 2. A

3. miesto - Nelly Lindušková, 2. A

II. kategória 5. - 6. ročník

poézia

1. miesto - Ivana Kocúrová, 5. A

2. miesto - Nina Šusteková, 6. A

3. miesto - Karolína Hudekcová, 5. A

próza

1. miesto - Lucia Holtanová, 6. A

2. miesto - neudelené

3. miesto - Ema Mináriková, 6. A

II. kategória 7. - 9. ročník

poézia

1. miesto - Lucia Jarošová, 7. A

2. miesto - Monika Haľamová, 9. A

3. miesto - Timea Boráková, 5. A

próza

1. miesto - neudelené

2. miesto - Nikola Sýkorová, 8. A, Natália Maršalová, 9. A

3. miesto - Petra Jančiová, 8. A

- žiakov pripravovali p. uč. Zipserová, p. uč. Ševecová, p. uč. Kubalová a p. uč. Hlatká

Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

- recitačná súťaž, reprezentovali nás Nella Višňáková 2. A, Alžbeta Jarošová 4. A, Lucia Holtanová 6. A (obsadila 3. miesto), Lucia Jarošová 7. A 

- žiakov pripravovali p. uč. Ševecová, p. uč. Kubalová a p. uč. Zipserová

Školské kolo Olympiády v anglickom  jazyku

Kategória 1A:

1. miesto: Samuel Balík 6. A, 60 bodov – postup do obvodného kola

2. miesto: Adrián Damaška 7. A, 59 bodov

3. miesto: Jakub Geleta 6. A, 50 bodov

Kategória 1B:

1.miesto: Juraj Pečalka 8. A, 55 bodov - postup do obvodného kola

2. miesto: Lenka Záhradníková 9. A, 49 bodov

3. miesto: Denis Blanárik 8. A, 46 bodov

- žiakov pripravovala p. uč. Berešíková

Obvodné kolo Olympiády v anglickom  jazyku

– reprezentovali  nás Samuel Balík 6. A – 3. miesto, Juraj Pečalka 8. A – 5. miesto, žiakov pripravovala p. uč. Berešíková

Školská súťaž v anglickom Scrabble

- 1. miesto získal Juraj Pečalka 8. A, žiaka pripravovala p. uč. Berešíková

Dekanátne kolo Biblickej olympiády

- reprezentovali nás Lucia Holtanová 6. A, Natália Maršalová 9. A a Monika Haľamová 9. A – 8. miesto, žiakov pripravovala p. uč. Brisudová

Vianočná pohľadnica

- výtvarná súťaž - postúpila práca Emy Mičicovej 6. A, žiačka pracovala pod vedením p. uč. Gažovej

Rozprávočka moja

- výtvarná súťaž - postúpila práca Emy Mičicovej 6. A, žiačka pracovala pod vedením p. uč. Gažovej

Kukučka – vták roka

– výtvarná súťaž - postúpila práca Sofie Tkáčikovej 7. A, žiačka pracovala pod vedením p. uč. Gažovej

Biblia očami detí

- výtvarná súťaž, v dekanátnom kole získala  Nikola Sýkorová 8. A - 3. miesto

- koordinátor súťaže p. uč. Brisudová

Vianočný zvonček

- školská súťaž v speve vianočných piesní a kolied

- žiakov pripravovala p. uč. Hlatká

 

Matematika, informatika a svet práce

Okresné kolo matematickej olympiády

- reprezentovali nás  Filip Višňák 5. A – 3. miesto, Soňa Vendrinská 5. A, Adam Kubík 5. A – 6. miesto, Ema Mináriková 6. A – 6. miesto, Matej Pečalka 6. A, Lucia Holtanová 6. A, Alžbeta Mária Kapallová 6. A, , Nikola Sýkorová 8. A, Petra Kolibačová 9. A, Rebeca Rebrošová 9. A, Patrik Šustek 9. A

- Patrik Šustek 9. A – 1. miesto a postup do krajského kola , žiakov pripravovali  p. uč. Palúchová a p. uč. Plošticová

Krajské  kolo matematickej olympiády

- Patrik Šustek 9. A – úspešný riešiteľ, žiaka pripravila  p. uč. Plošticová

Klokan – medzinárodná matematická súťaž

ročníky 1. – 4.:

1.A – zapojených 7 žiakov

2.A – zapojených 7 žiakov

3.A – zapojených 8 žiakov

4.A – zapojených 6 žiakov

- úspešní riešitelia získali veľké diplomy – Filip Holtan 1. A, Dorota Palaťková 2. A, Adam Julény 3. A, Vanesa Darmová 4. A

- žiakov pripravovali p. uč. Wágnerová, p. uč. Ševecová, p. uč. Hlatká a p. uč. Kubalová

ročníky 5. – 9.:

Nina Šusteková 6. A     90%

Ján Hromádka 7. A       80,8%

Juraj Pečalka 8. A         77,5%

Ema Mičicová 6. A        75,8%

Timea Boráková 7. A    72,5%

Dominik Bielik  5. A     70%

- školským šampiónom s najlepším umiestnením medzi všetkými žiakmi našej školy bola Nikola Sýkorová 8. A. V rámci Slovenska obsadila nádherné 63. miesto (92,5% úspešnosť) zo všetkých 3015 žiakov  vo svojej kategórii.

- žiakov pripravovali p. uč. Palúchová a p. uč. Plošticová

Okresné kolo technickej olympiády

- reprezentoval nás Michal Bugáň 8. A, žiaka pripravovala p. uč. Obernauerová

Okresné kolo Pytagoriády 3., 4., 5.

- reprezentovali nás Vanesa Darmová 4. A, Liliana Palaťková 4. A, Peter Macúš 4. A, Sebastián Kmošek 4. A, Dominik Bielik 5. A – úspešný riešiteľ - 7. miesto, Nina Berešíková 5. A, Adam Kubík  5. A, Matej Pečalka 6. A, Lucia Holtanová 6. A, žiakov pripravovali p. uč. Kubalová, p. uč. Hlatká a p. uč. Palúchová

Okresné kolo Pytagoriády 6., 7., 8.

- reprezentovali nás Timea Boráková 7. A – úspešná riešiteľka - 4. miesto, Alexandra Kmošková 7. A, Sofia Tkáčiková 7.A, Juraj Pečalka 8. A- úspešný riešiteľ - 3. miesto, Daniel Mokryš 8. A - úspešný riešiteľ - 5. miesto,  Nikola Sýkorová 8. A - úspešná riešiteľka - 7. miesto, Petra Jančiová 8. A, Branislav Madigár 8. A, Michal Rudinec 8. A

- žiakov pripravovali p. uč. Palúchová a a p. uč. Plošticová

 

Príroda a spoločnosť

Olympiáda ľudských práv – medzitriedna súťaž

- 1.miesto 9. A, 2. miesto 6. A, 3. miesto 5. A, koordinátor súťaže p. uč. Ščambová

Okresné kolo Rastliny a zvieratá našich lesov

– reprezentovali nás Filip Višňák 5. A, Nina Berešíková 5. A, Soňa Vendrinská 5. A – 3. miesto, žiakov pripravovala p. uč. Gažová

Okresné kolo Biologickej olympiády kat.E

- reprezentovali nás Nikola Sýkorová 8. A - 1. miesto a Petra Jančiová 8. A - 3. miesto, Nikola Sýkorová postúpila do krajského kola, žiačky pripravovala p. uč. Gažová

Krajské kolo Biologickej olympiády kat.E – odbornosť Zoológia

- reprezentovala nás Nikola Sýkorová 8. A – 10. miesto, žiačku pripravovala p. uč. Gažová

Okresné kolo geografickej olympiády

- reprezentovali nás Adam Kubík 5. A – úspešný riešiteľ - 3. miesto, Filip Višňák 5. A, Matej Pečalka 6. A, Timea Boráková 7. A, Ján Hromádka 7. A, Sofia Tkáčiková 7. A, Alexandra Kmošková 7.A, Juraj Pečalka 8. A – úspešný riešiteľ - 2. miesto, Branislav Madigár 8. A, Nikola Sýkorová 8. A, Patrik Šustek 9. A – 3. miesto, žiakov pripravili p. uč. Palúchová a p. uč. Hromádka

Krajské kolo geografickej olympiády

- Juraj Pečalka 8. A, žiaka pripravovala p. uč. Palúchová

Okresné kolo fyzikálnej olympiády

- reprezentovali nás Patrik Šustek 9. A – 1. miesto, postup do krajského kola, Michal Tichý 9. A, Rebeka Kultanová 9. A, Monika Haľamová 9. A, žiakov pripravovala p. uč. Obernauerová

Krajské kolo fyzikálnej olympiády

- reprezentoval nás Patrik Šustek 9. A, žiaka pripravovala p. uč. Obernauerová

Lesy deťom

- zábavno-poznávacia súťaž,

- reprezentovali nás Nikola Sýkorová 8. A, Matej Hruška 8. A a Branislav Madigár 8. A, žiakov pripravovala  p. uč. Gažová

Expert

celoslovenská súťaž „geniality show“, zapojili sa Dominik Bielik 5. A, Marek Belanec 5. A, Filip Višňák 5. A, Adam Kubík 5. A, Jakub Geleta 6. A, Filip Lalinský 6. A, Ema Mičicová 6. A, Jakub Piják 7. A, Adrián Damaška 7. A, Peter Kubík 7. A, Michal Zajvald 7. A, Dávid Trubačík 7. A, výber žiakov pracoval pod vedením p. uč.Palúchovej

Ryby, rybky, rybičky

– medzitriedna súťaž 1.-4. , koordinátor p. uč. Hlatká, najviac sa darilo družstvám:

1. A – Lukáš Dubač, Filip Holtan

2. A – Nelly Lindušková, Dorota Palaťková, Gréta Kubíková

3. A – Natália Mrvečková, Nikola Muziková, Elissa Sládeková

4. A – Alžbeta Jarošová, Natália Birošíková, Vanesa Darmová

Vyhodnotenie zberu papiera za školský rok 2017/2018

- koordinátor p. uč. Gažová

- najúspešnejší zberatelia papiera:

1. miesto: Laura Mináriková 3. A   (275  kg)

2. miesto: Nella Višňáková2. A   (168  kg)

3. miesto: Daniela Mrvečková 6. A   (139 kg)        

TY vieš, JA viem

– zábavná medzitriedna súťaž zameraná na vedomosti žiakov 5.-9. ročníka a ich zručnosť v ich prezentovaní   - prírodovedná a spoločenskovedná oblasť

- výsledky: 1. miesto 7. A,  2. miesto  6. A, 3. miesto 5. A

- koordinátor súťaže p. uč. Palúchová

 

Zdravie a pohyb

- na príprave žiakov na športové súťaže sa podieľali vyučujúci telesnej a športovej výchovy p. uč. Gregová, p. uč. Wágnerová, p. uč. Hromádka, p. uč. Berešíková, p. uč. Ščambová, osobitne sa športovej príprave venuje na Športovom krúžku p. uč. Wágnerová

Okresné kolo vo vybíjanej najmladších žiakov ZŠ

- zmiešané družstvo –3.-4.ročník – Marek Janči 3. A, Magdaléna Jarošová 3. A, Sebastián Laš 3. A, Roman Muzika 3. A, Lukáš Zajvald 3. A, Dávid Janda 4. A, Alžbeta Jarošová 4. A, Liliana Palaťková 4. A, Peter Pavlus 4. A, Matej Ragula 4. A, Alexandra Škulavíková 4. A, Michaela Virdzeková 4. A -  žiaci získali 3. miesto

Okresné  kolo vo vybíjanej žiačok ZŠ

- Magdaléna Jarošová 3. A, Simona Janíková 3. A, Michaela Virdzeková 4. A, Simona Hoštáková 4. A, Alexandra Škulavíková 4. A, Alžbeta Jarošová 4. A, Natália Birošíková 4. A, Liliana Palaťková 4. A, Terézia Nová 5. A, Vanessa Javoríková 6. A, Alžbeta Mária Kapallová 6. A, Tamara Kubalová 7. A, Nina Mrázová 7. A, Klaudia Súkeníková 7. A, Lucia Jarošová 7. A

- žiačky sa umiestnili na 3. mieste

Vianočný turnaj vo vybíjanej žiačok ZŠ

-  reprezentovali násMagdaléna Jarošová 3. A, Michaela Virdzeková 4. A, Terézia Nová 4. A, Soňa Chrobáková 5. A, Vamessa Javoríková 6. A, Simona Rebrošová 6. A, Alžbeta Mária Kapallová 6. A, Erika Hromádková 6. A, Lucia Jarošová 7. A,  Klaudia Súkeníková 7. A, Slávka Záhradníková 7. A

Školský turnaj vo vybíjanej

- 1.stupeň: 1.miesto 4. A, 2. miesto 3. A

- 2.stupeň: 1.miesto 6. A, 2. miesto 5. A, 3. miesto 7. A

Okresné kolo v bedmintone  žiakov   

- reprezentovali nás Slávka Záhradníková 7. A, Lenka Zahradníková 9. A, Michal Tichý 9. A, Roman Dubeň 9. A

- 3. miesto dievčatá a rovnako 3. miesto chlapci

Hľadáme nových olympionikov 

- beh chlapcov na 1000 m – Dávid Trubačík 7. A - 1.miesto – postup do krajského kola

Atletika žiakov a žiačok ZŠ – okresné kolo

- reprezentovali nás Terézia Nová 5. A, Erika Hromádková 6. A, Vanessa Javoríková 6 .A, Ján Hromádka 7. A, Dávid Trubačík 7. A, Marek Vlček 8. A, Rebeka Kultanová 9. A, Terézia Kuriaková 9. A, Jakub Minár 9. A

- Jakub Minár 9. A - skok do diaľky – 1. miesto, Vanessa Javoríková 6. A beh 300 m – 3. miesto, Dávid Trubačík 7. A beh 1000 m – 3. miesto

Okresné kolo Malý futbal FUTBAL CUP ZŠ - žiaci

- reprezentovali nás Patrik Šustek 9. A, Michal Tichý 9. A, Roman Dubeň 9. A, Andrej Hájnik 9. A, Jakub Minár 9. A, Miroslav Škorvánek 9. A, Dávid Trubačík 7. A, Ján Hromádka 7. A, Andrej Kolibač 7. A, Michal Rudinec 8. A

– 2. miesto

Okresné kolo v malom futbale „Mc Donalds Cup 2018“

- reprezentovali nás Simona Janíková 3. A, Roman Muzika 3. A, Nikola Muziková 3. A, Samuel Berešík 4. A , Dávid Janda 4. A, Matúš Macura 4. A, Peter Macúš 4. A, Peter Pavlus 4. A, Matej Ragula 4. A, Štefan Svrček 4. A

 – 5. miesto

Okresné kolo v stolnom tenise chlapcov a dievčat ZŠ

- reprezentovali nás Adam Kubík 5. A, Erika Hromádková 6. A, Alžbeta Mária Kapallová 6. A, Jakub Geleta 6. A, Nela Červeníková 8. A, Daniel Mokryš 8. A, Michal Rudinec 8. A

- dievčatá 2. miesto, chlapci 3. miesto

Mladý záchranár CO okresné kolo

- reprezentovali nás :

družstvo 1: Nikola Sýkorová 8. A, Branislav Madigár 8. A, Michal Rudinec 8. A, Nina Berešíková 5. A – 1. miesto a postup do krajského kola,

družstvo 3: Daniela Mrvečková 6. A, Jakub Geleta 6. A, Tamara Kubalová 7. A, Juraj Pečalka 8. A – 2. miesto,

družstvo 2: Ján Hromádka 7. A,  Jakub Piják 7. A, Slávka Zahradníková 7. A, Soňa Vendrinská 5. A – 3. miesto

- žiakov pripravila p. vych. Kekelyová

Mladý záchranár CO krajské kolo 

- reprezentovali nás Nikola Sýkorová 8. A, Branislav Madigár 8. A, Michal Rudinec 8. A, Nina Berešíková 5. A

- žiakov pripravila p. vych. Kekelyová

Minigolf - školská súťaž:

- malá dráha: 1.miesto Andrej Kolibač 7. A, 2. miesto Denis Blanárik 8. A,3. miesto Michal Tichý 9. A

- veľká dráha: 1.miesto Jakub Piják 7. A, 2. miesto Terézia Kuriaková 9. A,  3. miesto Samuel Balík 6. A

- koordinátor súťaže p. uč. Ščambová

Olympijský trojboj ŠKD

- výber žiakov ŠKD,

- žiakov pripravili p. vych. Dudková a p. vych. Kekelyová

Olympijský deň 

- koordinátor p. uč. Wágnerová

Vyhodnotenie športových disciplín:  (1.-4.ročník )

1. Stolný tenis :

1.miesto : Vanesa Darmová 4. A

2.miesto : Peter Pavlus 4. A

3.miesto : Artúr Hudec 2. A

2. Skok do diaľky z miesta

1.miesto : Matej Ragula 4. A

2.miesto : Alexandra Škulavíková 4. A

3.miesto : Michaela Virdzeková  4. A

3. Preskok cez švihadlo

1.miesto: Lukáš Zajvald 3. A

2.miesto: Elissa Sládeková 3. A

3.miesto: Michaela Virdzeková 4. A

4. Vytrvalostný  beh: 4  kolá okolo umelej trávy

Dievčatá: 

1.miesto: Michaela Virdzeková 4. A

2.miesto: Magdaléna Jarošová 3. A

3.miesto: Eliška Žabková 1. A

Chlapci:

1.miesto: Matej Ragula 4. A

2.miesto: Artúr Hudec 2. A

3.miesto: Štefan Svrček 4. A

5. Šprint na 40m

Dievčatá: 

1.miesto: Michaela Virdzeková 4. A

2.miesto: Nella Višňáková 2. A

3.miesto: Klaudia Kubalová 1. A

Chlapci:

1.miesto: Matej Ragula 4. A

2.miesto: Artúr Hudec 2. A

3.miesto: Matúš Macura 4. A

6. streľba futbalovou loptou na bránu

1.miesto: Tomáš Trnka 3. A

2.miesto: Tomáš Svrček 2. A

3.miesto: Martin Podhorský 1. A

Najlepší športovec mladších  žiakov 1.- 4. ročníka :

Michaela Virdzeková 4. A

Matej Ragula 4. A

Vyhodnotenie športových disciplín:  (5.-9.ročník )

1. Hod basketbalovou loptouna kôš

1.miesto: Jakub Geleta 6. A

2.miesto: Alexandra Kmošková 7. A

3.miesto: Sofia Tkáčiková 7. A                   

2. Skok do diaľky z miesta

Dievčatá: 

1.miesto: Rebeka Kultanová 9. A

2.miesto: Erika Hromádková 6. A

3.miesto: Tamara Kubalová 7. A

Chlapci:

1.miesto: Marek Vlček 8. A

2.miesto: Jakub Minár 9. A

3.miesto: Ján Hromádka 7. A

3. Vytrvalostný  beh 10 -kôl okolo umelej trávy 

Dievčatá: 

1.miesto: Terézia Kuriaková 9. A

2.miesto: Nela Červeníková 8. A

3.miesto: Vanessa Javoríková 6. A

Chlapci:

1.miesto: Roman Dubeň 9. A

2.miesto: Jakub Minár 9. A

3.miesto: Marek Vlček 8. A

4. Šprint na 60m

Dievčatá: 

1.miesto: Vanessa Javoríková 6. A

2.miesto: Erika Hromádková 6. A

3.miesto: Daniela Mrvečková 6. A

Chlapci:

1.miesto: Jakub Minár 9. A

2.miesto: Dávid Trubačík 7. A

3.miesto: Filip Višňák 5. A

5. Bedminton - prihrávky vo dvojiciach

1.miesto: Rebeca Rebrošová 9. A - Petra Kolibačová 9. A

2.miesto: Nikola Sýkorová 8. A - Nela Červeníková 8. A

3.miesto: Alexandra Kmošková 7. A - Slávka Zahradníková 7. A      

6. Streľba futbalovou loptou na bránu

1.miesto: Miroslav Škorvánek 9. A

2.miesto: Patrik Šustek 9. A

3.miesto: Dávid Trubačík 7. A      

7. Hod kriketovou loptičkou

Dievčatá: 

1.miesto: Vanessa Javoríková 6. A

Chlapci:

1.miesto: Patrik Šustek 9. A

2.miesto: Michal Tichý 9. A

3.miesto: Ján Hromádka 7. A  

Vedomostný test:

1.miesto: Ivana Kocúrová 5. A, Nina Berešíková 5. A, Janka Belešová 5. A - 3b

2.miesto: Petra Jančiová 8. A, Ema Putoríková 8. A - 2b

3.miesto: Adrián Damaška 7. A, Peter Kubík 7. A, Nina Mrázová 7. A - 1b 

Najlepší športovec –športovkyňa starších žiakov 5.- 9. ročníka:

Jakub Minár 9. A,  Vanessa Javoríková 6. A  

Prehľad získaných medailí – bodov

1. A =   3 BM                          = 3 body

2. A  =  4  SM, 1 BM              = 9bodov

3 .A  =  2 ZM, 2 SM                = 10 bodov

4. A  = 6 ZM, 2 SM, 4 BM    =  26 bodov  - najúspešnejší  kolektív  1.stupňa  – 12 medailí

5. A  =  1 BM + 3b test                = 4 body

6. A  =  3 ZM, 2 SM + 2B            = 15 bodov

7. A  =   2 SM, 6 BM  +1b test     =  11 bodov

8. A  = 2 SM, 1 BM + 2b test       =  7 bodov

9. A  =   8 ZM, 4 SM                    =  32 bodov- najúspešnejší kolektív 2.stupňa  - 12 medailí

Cezpoľný beh  

- školská súťaž,  koordinátor p. uč. Ševecová

kategória (1. roč.) - 1. miesto - kap. Filip Holtan 1. A

kategória (2. roč.) - 1. miesto - kap. Andrea Žúborová 2. A

kategória (3. roč.) - 1. miesto - kap. Matej Kosa 3. A

kategória (4. roč.) - 1. miesto - kap. Tomáš Kubík 4. A

kategória (5. a 6. roč.) - 1. miesto - kap. Filip Višňák 5. A

                                      2. miesto - kap. Alžbeta Mária Kapallová 6. A

kategória (7., 8. a 9. roč.) - 1. miesto - kap. Andrej Hájnik 9. A

                                           2. miesto - kap. Ján Hromádka, 7. A

 

Dopraváčik

– súťaž zameraná na znalosť dopravných predpisov a značiek a praktické zručnosti v jazde na bicykloch a kolobežkách, koordinátor p. uč. Ševecová.

Najšikovnejšie družstvá v teoretickej časti:

1. A – Nella Gašpareková, Sofia Javoríková, Karolína Pinková

2. A – Lucia Svrčková, Dorota Palaťková, Nella Višňáková

3. A – Roman Muzika, Tomáš Hruška

4. A – Michaela Virdzeková, Bibiana Bugáňová, Klára Putoriková, Vanesa Darmová, Alexandra Škulaviková, Liliana Palaťková

Výsledky v praktickej časti:

Bicykle:         

1. kategória – 1. miesto – Samuel Brňák1 .A

                      2. miesto - Nella Višňáková 2. A

                      3. miesto - Lukáš Dubač 1. A


2. kategória – 1. miesto – Adam Julény3. A

                      2. miesto - Vanesa Darmová 4. A

                      3. miesto - Peter Macúš 4. A

Kolobežky:         

1. kategória – 1. miesto – Nelly Lindušková1 .A

                      2. miesto - Alexander Andel 1. A

                      3. miesto - Lucia Svrčková 2. A


2. kategória – 1. miesto – Matej Ragula4. A

                      2. miesto - Roman Muzika 3. A

                      3. miesto - Nikola Muziková 3. A                                                                                         

Súťaž o najvytrvalejšiu triedu

– celoročná súťaž zameraná na čistotu a starostlivosť o triedu, slušné správanie počas vyučovania, prestávok i mimo školy, ochotu pomôcť a poradiť

- víťazné triedy 2. A6. A získali finančný príspevok na koncoročný školský výlet vo výške 50 €, koordinátor p. uč. Ševecová

Týždeň farieb

– medzitriedna súťaž žiakov 5.-9. ročníka, súťaž koordinovala členka žiackeho parlamentu Lucia Holtanová 6. A

1.miesto 7. A

2. miesto 6. A 

3. miesto 8. A