Úspechy našich žiakov v šk. roku 2008/2009

Žiaci našej školy sa počas školského roku zúčastňujú rôznych súťaži a tú sú ich výsledky a úspechy za rok 2008/2009

    * Hľadáme nového Jozefa Plachého - Celoslovenské finále bežeckej súťaže - september 2008

Patrik Žúbor - 7. miesto

    * Krajské kolo - Šachový turnaj

13. miesto - Adam Jendryščík (9.A)

    * Cezpoľný beh ZŠ a SŠ - 2. 10. 2008

ZŠ - kategória žiačky:
        1. miesto -  Kristína Žúborová (8.ročník)
        5. miesto -  Dominika Andelová (9. B)
      10. miesto -  Monika Poláčková (8. ročník)
Družstvo získalo 1. miesto
ZŠ - kategória žiaci:
        3. miesto - Patrik Žúbor (8.r.)
        5. miesto - Adam Jendryščík (9. A)
      14. miesto - Lukáš Macúš (9.A)
Družstvo získalo 2. miesto

    * Futbal žiakov ZŠ -  Liga majstrov 2008 - 23. 10. 2008

Finále: 2. miesto

    * Okresné kolo Olympiády v slovenskom jazyku - 4. 11. 2008

4. miesto - Monika Mičianová (9.B)

    * Halový futbal ZŠ - Vianočný turnaj - 11.12. 2008

Družstvo získalo 1. miesto

    * Vybíjaná - dievčatá - 10. 12. 2008

Družstvo získalo  5. miesto

    * Okresné kolo Olympiády z anglického jazyka - 22. 1. 2009

  5. miesto - Michal Záhradník (7. ročník)
  8. miesto - Lukáš Palúch (7. ročník)

    * Školské kolo  - Matematická olympiáda - 4. ročník

1. miesto - Gabriela Zipserová

    * Okresné kolo - Matematická olympiáda - 5. ročník

Samuel Baránek - účasť

    * Okresné kolo  - Matematická olympiáda - 6. ročník

3. miesto - Natália Janíčková (6.A)
4. miesto - Miriam Kubíková (6.B)
6. miesto - Martin Jakubík (6.A)

    * Okresné kolo  - Matematická olympiáda - 8. ročník

3. miesto - Ľuboš Jendryščík  (8. ročník)

    * Okresné kolo  - Matematická olympiáda - 9. ročník

  2. miesto - Adam Jendryščík
   Monika Svrčková - účasť
   Lea Jakubíková - účasť
   Martina Repkovská - účasť
   Kamil Kubaščík - účasť
   Tibor Sovík - účasť
   Ivana Birošíková - účasť

    * Okresné kolo Geografickej olympiády - 3. 2. 2009

5. ročník - Samuel Baránek - účasť
6. ročník - Martin Kuriak - účasť
               Alexandra Pišteková - účasť
7. ročník - Martin Zacher -  6. miesto
8. ročník - Mikuláš Ševec - 5. miesto
               Radoslav Gajdoš - účasť
               Juraj Janík  - účasť
9. ročník - Adam Jendryščík  - 5. miesto
               Tibor Sovík  - 8. miesto
               Dušan Mikoláš - účasť

    * Okresné kolo v plávaní ZŠ a SŠ - 12.2.2009

50 m VS - Braňo Dubeň (4. ročník) - 3. miesto
100 m VS - Martin Dubeň (8. ročník) - 2. miesto
100 m znak - Braňo Dubeň (4. ročník) - 1. miesto
400 m VS - Martin Dubeň (8.ročník) - 1. miesto

    * Okresné kolo - Stolný tenis - 25. 2. 2009

1.miesto - Družstvo: Jakub Ševec, Patrik Žúbor, Mikuláš Ševec, Marián Špila

    * Okresné kolo - Vybíjaná dievčat - 18. 3. 2009 - 1. miesto
    * Krajské kolo - Stolný tenis - 21. 4. 2009

2. miesto - Družstvo: Jakub Ševec, Mikuláš Ševec, Marián Špila

    * Beh oslobodenia KNM - apríl 2009

účasť 12 žiakov
1. miesto - Krístina Žúborová (8. ročník)
2. miesto - Patrík Žúbor (8. ročník)
5. miesto - Dominika Andelová (9.B)

    * Krajské kolo - Vybíjaná dievčat - 24. 4. 2009 .- 5. miesto
    * Futbal žiačok - O putovný pohár riaditeľa CVČ - apríl 2009

družstvo - 2.miesto

    * Okresné kolo - Biologická olympiáda - 16. 4. 2009

Poznaj a chráň- botanika: Monika Svrčková (9. B) - 3. miesto
Poznaj a chráň- zoológia: Katarína Kováčová (7. r.) - 1. miesto

    * Literárno - výtvarná súťaž - Včely očami detí

1. miesto - Vladimíra Gregušová (3. ročník)
3. miesto - Jakub Balošák (4. ročník)

    * Celoslovenská literárna súťaž - Súťaž nefajčiarských tried

1. miesto - Lukáš Vnuk (6.A)

    * Hudobná súťaž - Marťanská hymna

účasť 6.A

    * Súťaž o Supertriedu

účasť 6.A (Diplom + cenaň