Úspechy našich žiakov v šk. roku 2015/2016

V školskom roku 2015/2016 mali naši žiaci veľa možností preukázať svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti na rôznych súťažiach v rámci našej školy, ale aj v okresných a krajských kolách, či dokonca zmerať si svoje sily v rámci celého Slovenska.

KULTÚRA A UMENIE

Od Kataríny do Vianoc - školská súťaž, v ktorej triedy získavali dobré body za starostlivosť o triedu, poriadok počas i po skončení vyučovania, správanie sa a dodržiavanie školského poriadku. Súťaž vyhrali triedy 2. A a 7. A

Olympiáda v anglickom jazyku - Juraj Pečalka, 6. A postúpil do okresného kola a získal 4. miesto

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - do okresného kola postúpila Alexandra Dubeňová, 8. A

Hviezdoslavov Kubín- školské kolo recitačnej súťaže v slovenskom jazyku

Poézia:

1. - 4. ročník

1. miesto Vanessa Javoríková, 4. A (okresné kolo 3. miesto)

2. miesto Adam Kubík, 3. A

3. miesto Nina Šusteková, 4. A

5. - 6. ročník

1. miesto Emma Berešíková, 6. A

2. miesto Klaudia Súkeníková, 5. A

3. miesto Slávka Záhradníková, 5. A

7. - 9. ročník

2. miesto Alexandra Dubeňová, 8. A

3. miesto Rebeka Kultanová, 7. A

Próza:

1. - 4. ročník

1. miesto Lucia Holtanová, 4. A (okresné kolo)

2. miesto Alžbeta Jarošová, 2. A

3. miesto Daniela Mrvečková, 4. A

5. - 6. ročník

2. miesto Nikola Sýkorová, 6. A

7. - 9. ročník

1. miesto Rebeca Rebrošová, 7. A (okresné kolo)

2. miesto Miriam Madigárová, 8. A

3. miesto Dominika Sýkorová, 9. A

Čitateľský maratón - školská súťaž čitateľov školskej knižnice

1. - 4. ročník 3. A, 4. A

5. - 9. ročník 5. A

Feel English in verses - okresné kolo súťaže v prednese v anglickom jazyku - Branislav Madigár, 6. A (3. miesto), Rebeka Kultanová, 7. A, Lenka Záhradníková, 7. A, Alexandra Dubeňová, 8. A

Vesmír očami detí - výtvarná súťaž - Rebeka Kultanová, 7. A - postup do celoslovenského kola

Biblická olympiáda - do dekanátneho kola postúpili Roman Mozol, 9. A, Michaela Maršalová, 9. A, Marika Vlčková, 9. A

Vianočný zvonček - súťaž v speve vianočných piesní a kolied

I. kategória - 1. miesto Elissa Sládeková, 1. A

II. kategória - 1. miesto Nina Šusteková, 4. A

MATEMATIKA A PRÍRODNÉ VEDY

Matematická olympiáda - do okresného kola postúpili

5. A - Jakub Piják, Michal Zajvald

6. A - Juraj Pečalka, Branislav Madigár (6. miesto v okresnom kole), Emma Berešíková, Nikola Sýkorová (3. miesto v okresnom kole)

7. A - Michal Tichý, Patrik Šustek, Rebeca Rebrošová, Rebeka Kultanová, Petra Kolibačová, Roman Dubeň

9. A - Dominika Sýkorová

Pytagoriáda - okresné kolo

3. A - Filip Višňák, Nina Berešíková, Marek Belanec, Dominik Macúš, Adam Kubík, Samuel Kultan, Soňa Vendrinská, Dominik Bielik

4. A - Jakub Geleta, Ema Mináriková, Alžbeta Kapallová, Nina Šusteková, Matej Pečalka

5. A - Sofia Tkáčiková, Alexandra Kmošková, Peter Kubík, Ján Hromádka (5. miesto), Timea Boráková

6. A - Matej Hruška, Juraj Pečalka (3. miesto), Nikola Sýkorová, Branislav Madigár

7. A - Patrik Šustek

8. A - Lucia Janíková, Lucia Dubeňová, Alexandra Dubeňová, Patrícia Javoríková

Klokan - celoslovenská matematická súťaž

  • školský šampión Patrik Šustek, 7. A
  • veľké diplomy (veľký diplom získa žiak za umiestnenie do 20% počtu všetkých súťažiacich) Ján Hromádka, 5. A, Juraj Pečalka, 6. A, Alexandra Dubeňová, 8. A

Lesy deťom - zábavno-poznávacia regionálna súťaž - družstvo v zložení Roman Mozol, 9. A, Dominika Sýkorová, 9. A, Branislav Madigár, 6. A získali 3. miesto

Fyzikálna olympiáda - účasť na okresnom kole - Dominika Sýkorová, 9. A

iBobor - medzinárodná informatická súťaž, zapojili sa žiaci 4. - 9. ročníka

  • najúspešnejší žiak Patrik Šustek, 7. A
  • diplomy za výborné výsledky získali Timea Boráková, 5. A, Sofia Tkáčiková, 5. A, Juraj Pečalka, 6. A, Petra Kolibačová, 7. A, Rebeka Kultanová, 7. A, Terézia Kuriaková, 7. A, Roman Mozol, 9. A, Tatiana Kubíková, 9. A, Dominika Sýkorová, 9. A

Geografická olympiáda - do okresného kola postúpili

5. A - Alexandra Kmošková, Michal Zajvald, Klaudia Súkeníková

6. A - Emma Berešíková, Branislav Madigár

7. A - Patrik Šustek

8. A - Alexandra Dubeňová, Lucia Dubeňová, Miriam Madigárová

9. A - Roman Mozol, Dominika Sýkorová, Marika Vlčková

Ty vieš - ja viem - medzitriedna vedomostná súťaž žiakov 5. - 9. ročníka - víťazi 8. A

ŠPORTOVÉ ÚSPECHY

Olympijský deň - školská súťaž

  • najlepší športovec - športovkyňa starších žiakov 5. - 9. ročníka - Andrej Mozol, 9. A, Lucia Janíková, 8. A, Patrícia Javoríková, 8. A
  • najlepší športovec - športovkyňa mladších žiakov 1. - 4. ročníka - Samuel Kováčik, 3. A, Filip Višňák, 3. A, Vanessa Javoríková, 4. A

Vybíjaná - okresné kolo vo vybíjanej mladších žiakov ZŠ

3. A - Terézia Nová, Ivana Kocúrová, Soňa Vendrinská, Filip Višňák, Adam Kubík, Samuel Kováčik

4. A - Matúš Judák, Filip Lalinský, Stanislava Škulcová, Erika Hromádková, Nina Šusteková, Vanessa Javoríková

Vianočná súťaž o pohár riaditeľky CVČ KNM vo vybíjanej dievčat - súťaže sa zúčastnilo sedem škôl z okresu KNM - 2. miesto získalo družstvo v zložení Petra Kolibačová, 7. A, Rebeca Rebrošová, 7. A, Terézia Kuriaková, 7. A, Alexandra Dubeňová, 8. A, Lucia Dubeňová, 8. A, Patrícia Javoríková, 8. A, Lucia Janíková, 8. A, Dominika Sýkorová, 9. A, Tatiana Kubíková, 9. A, Marika Vlčková, 9. A, Michaela Bugáňová, 9. A, Dominika Kubalová, 9. A

Okresné kolo vo vybíjanej dievčat ZŠ - 6. miesto získalo družstvo v zložení Terézia Nová, 3. A, Ivana Kocúrová, 3. A, Soňa Vendrinská 3. A, Nina Šusteková, 4. A, Vanessa Javoríková, 4. A, Nela Červeníková, 6. A, Emma Berešíková, 6. A, Natália Maršalová, 7. A, Rebeka Kultanová, 7. A, Rebeca Rebrošová, 7. A, Petra Kolibačová, 7. A

Futbal - Jednota Cup - Roman Dubeň, 7.A, Miroslav Škorvánek, 7. A, Jakub Minár, 7. A, Patrik Šustek, 7. A, Michal Tichý, 7. A, Tomáš Kukučík, 9. A, Jakub Hájnik, 9. A, Matej Mrenka, 9. A, Kamil Hušták, 9. A, Andrej Maruš, 9. A, Richard Mihálik, 9. A

Coca Cola cup - chlapci získali 2. miesto

Atletika - okresné kolo družstiev a jednotlivcov ZŠ - Lucia Dubeňová, 8. A, Lucia Janíková, 8. A, Miriam Madigárová, 8. A, Marika Vlčková, 9. A, Richard Mihálik, 9. A, Andrej Mozol, 9. A, Andrej Maruš, 9. A, Kamil Hušták, 9. A

  • štafeta dievčatá - 1. miesto - Miriam Madigárová, 8. A, Lucia Janíková, 8. A, Marika Vlčková, 9. A
  • skok do diaľky - 3. miesto - Richard Mihálik, 9. A, beh 300 m - Miriam Madigárová, 8. A, hod kriketovou loptičkou - Richard Mihálik, 9. A, šprint 60 m - Marika Vlčková, 9. A

Cezpoľný beh - školská súťaž - 4-5 členné družstvá súťažili v nasledovných disciplínach: Dopravná výchova, Ochrana prírody, Slovensko - naša vlasť, Poznám Kysuce, Zdravotná príprava

1. - 2. ročník

1. miesto - 2. A (kapitán Alžbeta Jarošová)

2. miesto - 2. A (kapitán Peter Pavlus)

3. miesto - 1. A (kapitán Laura Mináriková)

3. - 4. ročník

1. miesto - 3. A (kapitán Adam Kubík)

2. miesto - 4. A (kapitán Alžbeta Kapallová)

3. miesto - 3. A (kapitán Terézia Nová)

5. - 6. ročník

1. miesto - 5. A (kapitán Dávid Trubačík)

2. miesto - 6. A (kapitán Michal Rudinec)

7. - 9. ročník

1. miesto - 9. A (kapitán Matej Mrenka)

Stolný tenis - okresné kolo - 2. miesto získali Alžbeta Kapallová, 4. A, Erika Hromádková, 4. A, Jakub Geleta, 4. A, Adam Kubík, 3. A

Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany - regionálna súťaž

5. A - Ján Hromádka, Jakub Piják, Klaudia Súkeníková, Slávka Záhradníková

6. A - Emma Berešíková, Branislav Madigár, Michal Rudinec, Nikola Sýkorová

9. A - Michaela Bugáňová, Roman Mozol, Matej Mrenka, Marika Vlčková - postúpili do celoslovenského kola

Dopravná súťaž - školská súťaž pre žiakov 1. - 4. ročníka

1. a 2. ročník bicykle

1. miesto Peter Macúš, 2. A

2. miesto Peter Pavlus, 2. A

3. miesto Matúš Macura, 2. A, Adam Julény, 1. A

1. a 2. ročník kolobežky

1. miesto Tomáš Bugáň, 1. A

2. miesto Elissa Sládeková, 1. A

3. miesto Roman Muzika, 1. A

3. a 4. ročník bicykle

1. miesto Stanislava Škulcová, 4. A

2. miesto Jakub Geleta, 4. A

3. miesto Nina Šusteková, 4. A, Dominik Bielik, 3. A

3. a 4. ročník kolobežky

1. miesto Filip Višňák, 3. A

2. miesto Erika Hromádková, 4. A

Športová olympiáda ŠKD - štafetový trojboj s deťmi ŠKD - Horný Vadičov - Nikola Muziková, Filip Trubačík, Roman Muzika, Tomáš Hruška, Tomáš Bugáň, Vanesa, Matej Ragula, Matúš Macura, Adam Kubík, Samuel Kováčik, Samuel Janík, Marek Griga

TALENTY 2016 - odovzdávanie cien víťazom okresných kôl postupových súťaží a predmetových olympiád v obvode KNM

Matematická olympiáda - Michal Zajvald, 5. A, Nikola Sýkorová, 6. A
Pytagoriáda - Juraj Pečalka, 6. A
Geografická olympiáda - Marika Vlčková, 9. A

Ďakujeme všetkým žiakom za reprezentáciu svojich tried a našej základnej školy. Víťazom blahoželáme. Ďakujeme i všetkým pedagógom, ktorí žiakov na súťaže pripravovali.