Úspechy našich žiakov v šk. roku 2011/2012

04. 10. 2011 - Okresné kolo v Cezpoľnom behu ZŠ

3. miesto - družstvo chlapcov 9. B (Matúš Holtan, Michal Macúš, Michal Javorík)

09. 12. 2011 - Zo školských lavíc do atletickej haly Elán

- celoslovenská súťaž Bratislava

Michal Javorík, 9. B - 3. miesto - beh na 60 m chlapci

Michal Javorík, 9. B - 12. miesto - beh na 60 m starší chlapci

Tomáš Hruška, 7. A - 31. miesto - beh na 60 m mladší žiaci

Ondrej Záhradník, 7. A - 5. miesto - beh na 600 m mladší žiaci

Matúš Holtan, 9. B - 2. miesto - beh na 800 m chlapci

Matúš Holtan, 9. B - 3. miesto - beh na 800 m starší chlapci

Veronika Javoríková, 7. A - 50. miesto - beh na 60 m dievčatá

Lenka Andelová, 7. A - 61. miesto - beh na 60 m dievčatá

Gabriela Zipserová, 7. A - 34 miesto - beh na 60 m dievčatá

Laura Hrušková, 9. B - 3. miesto - beh na 600 m

Dominika Kultanová, 9. B - 4. miesto - beh na 600 m

Gabriela Zipserová, 7. A - 9. miesto - vrh guľou

14. 12. 2011 - Vianočný turnaj vo vybíjanej "O pohár riaditeľa CVČ"

2. miesto - družstvo dievčat 7. A, 8. A, 9. A, 9. B

20. 12. 2011 - Vianočný turnaj v halovom futbale starších žiakov

5. miesto - družstvo chlapcov 9. A, 9. B

21. 01. 2012 - Okresné kolo matematickej olympiády

Dominika Sýkorová, 5. A - 5. miesto

Tatiana Kubíková (5. A), Kristína Pinková (5. A) - úspešné riešiteľky

07. 02. 2012 - Okresné kolo geografickej olympiády

Matúš Grega, 6. A - 1. miesto

Samuel Baránek, 8. A - 1. miesto, (krajské kolo - úspešný riešiteľ)

15. 03. 2012 - Okresné kolo fyzikálnej olympiády

Samuel Baránek, 8. A - 6. miesto

Anton Kašaj (8. A), Nikola Capeková (8. A) - úspešní riešitelia

22. 03. 2012 - Okresné kolo chemickej olympiády

Radoslava Šalatová, 9. B - 6. miesto

29. 03. 2012 - Obvodné kolo Pytagoriády

Patrik Šustek, 3. A - 5. miesto P3

Monika Haľamová, 3. A - 9. miesto P3

30. 03. 2012 - Obvodné kolo Pytagoriády

Matúš Grega, 6. A - úspešný riešiteľ P6

11. 04. 2012 - Okresné kolo matematickej olympiády

Matúš Grega, 6. A - 4. miesto

Monika Mokryšová, 7. A - 7. miesto

20. 04. 2012 - Okresné kolo biologickej olympiády

Adriána Škorvánková, 6. A - 4. miesto Zoológia

25. 04. 2012 - Okresná súťaž vo vybíjanej dievčatá ZŠ - 3. miesto

30. 04. 2012 - Beh oslobodenia KNM

Záhradník Ondrej, 7. A - 4. miesto

Katarína Minárová, 8. A - 5. miesto

23. 05. 2012 - Okresná súťaž "Školský pohár" - Malý futbal dievčat

dievčatá 7. A - 2. miesto (Frederika Hanuliaková, Adriána Janíčková, Veronika Javoríková, Monika Mokryšová, Mária Mrvečková, Natália Rudincová)

25. 05. 2012 - Rastliny a zvieratá našich lesov - okresné kolo

Daniela Gregová (5. B), Kristína Pinková (5. A), Roman Mozol (5. B) - 2. miesto

30. 05. 2012 - Atletika družstiev a jednotlivcov - okresné kolo

Dominika Kultanová, 9. B - 2. miesto - vrh guľou

Michal Javorík, 9. B - 2. miesto - beh na 60 m

Matúš Holtan, 9. B - 1. miesto - beh na 1000 m

Michal Macúš, 9. B - 1. miesto - vrh guľou

Michal Macúš, 9. B - 2. miesto - hod kriketovou loptičkou

Michal Javorík, 9. B - 1. miesto - skok do diaľky

- družstvo chlapcov celkovo - 3. miesto